PSYCHOTERAPIA I POMOC PSYCHOLOGICZNA

Jeśli masz poczucie, że twoje życie z jakiś powodów jest mało satysfakcjonujące, trudno odnaleźć Ci się w relacjach z innymi ludźmi, zmagasz się z kryzysową sytuacją, z którą trudno Ci sobie poradzić, miewasz problemy ze snem lub brakuje Ci wsparcia i zrozumienia-to być może warto, abyśmy o tym porozmawiali. 

Zapraszam!

Furmanhelp_psychoterapia i pomoc psychologiczna

Jestem psychologiem oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Dyplom magistra psychologii uzyskałem w 2015 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, natomiast w 2019 roku uzyskałem dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego, kończąc Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. W 2016 roku ukończyłem z kolei Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Prowadzę psychoterapię indywidualną zarówno osób dorosłych jak i młodzieży. Pomagam w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami takimi jak: niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, depresja, zaburzenia lękowe czy też trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji.

W dbałości o jak najlepszą jakość swojej pracy psychoterapeutycznej postanowiłem poszerzyć swoje kompetencje poprzez udział w podyplomowym szkoleniu pt. „Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu”. Stanowi ono przygotowanie do uzyskania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty TFP (terapii skoncentrowanej na przeniesieniu).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Wiedzę dotyczącą psychoterapii poszerzam poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w formie indywidualnej i grupowej.

FURMANHELP – PSYCHOTERAPIA I POMOC PSYCHOLOGICZNA

psychoterapia i pomoc psychologiczna

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i pacjentów młodzieżowych. Pracuję z osobami zmagającymi się z kryzysem adolescencyjnym, z zaburzeniami zachowania, niskim poczuciem własnej wartości, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i osobowości.

BLOG – PORADY / Z ŻYCIA PSYCHOTERAPEUTY:

Psycholog środowiskowy – wyzwania i główne zadania

Opis pracy psychologa środowiskowego z ujęciem obszaru jego pracy, zadań, stosowanych pomocy psychologicznych oraz grupy docelowej (seniorzy, choroba Alzheimera, schizofrenia paranoidalna, depresja), wobec której kierowana jest pomoc psychologa środowiskowego.

Relacje i wszystko jasne. Krótka historia o wpływie ludzi na ludzi.

depresja jako choroba cywilizacyjna, w dużej mierze generowana poprzez negatywne przeżycia relacji z innymi ludźmi

Warszawa 00-683, ul. Marszałkowska 83/58