PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

u

Dla kogo psychoterapia?

W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pracuję z osobami zmagającymi się z kryzysem adolescencyjnym, z zaburzeniami zachowania, niskim poczuciem własnej wartości, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju i osobowości. W naszych rozmowach będziemy odnosić się do teraźniejszości jak i przeszłości. Wspólnie poszukamy, w jaki sposób wcześniejsze doświadczenia mogły wpłynąć na aktualną sytuację życiową. Psychoterapia ma służyć zmianie wewnętrznej pacjenta.

v

Pierwsze spotkanie / Spotkania konsultacyjne

Tego typu spotkanie ma przede wszystkim służyć nawiązaniu kontaktu ze zgłaszającym się do mnie pacjentem. Ponadto w czasie pierwszej wizyty pacjenta w gabinecie staram się jak najwięcej dowiedzieć na temat jego potrzeb i przyczyn, z jakich się do mnie zgłosił. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny. Zazwyczaj, przed ustaleniem celu psychoterapii przeprowadzam kilka (ok. 3-5) spotkań konsultacyjnych po to, by dogłębnie poznać problematykę pacjenta i zaplanować skuteczną dla niego pomoc. Każde spotkanie konsultacyjne trwa 50 minut.

U

Czym jest konsultacja psychologiczna a czym sesja psychoterapii psychodynamicznej?

Konsultacja psychologiczna służy zebraniu informacji na temat pacjenta i jego trudności. Proces konsultacji kończy się ustaleniem celów psychoterapii.

Sesja psychoterapii to spotkanie służące realizacji celu psychoterapii czyli poprawie satysfakcji życiowej pacjenta w różnych obszarach jego życia.

}

Częstotliwość i czas trwania spotkań

W zależności od charakteru trudności pacjenta spotkania psychoterapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut. Odbywają się one o stałej, niezmiennej porze.

Proces psychoterapeutyczny

Kiedy ustalone zostały cele psychoterapii rozpoczynam wraz z pacjentem proces psychoterapeutyczny. Ma on służyć lepszemu poznaniu i zrozumieniu siebie, a co za tym idzie, wypracowaniu trwałej zmiany, która wpłynęłaby na wzrost satysfakcji życiowej osoby zgłaszającej się do psychoterapeuty.

l

Czy potrzebuję leków?

Psychoterapeuta, który nie jest psychiatrą nie może zapisywać leków. Bywa tak, że ze względu na stan zdrowia pacjenta konieczna jest dodatkowa konsultacja psychiatryczna-w takiej sytuacji kieruje pacjenta do lekarza mogącego zapewnić mu pomoc w tym zakresie.

Ile kosztuje psychoterapia?

Koszt spotkania konsultacyjnego i sesji psychoterapii psychodynamicznej dla osoby dorosłej to 200 zł, dla młodzieży 220 zł.

}

Jak długo trwa psychoterapia?

Psychoterapia stanowi długotrwały proces, którego czas zależy od wielu czynników, m.in. od charakteru trudności danego pacjenta czy też przebiegu samego procesu psychoterapeutycznego. Trudno jednak, w momencie rozpoczęcia psychoterapii określić czas jej zakończenia.

Kto ustala, kiedy kończy się proces psychoterapii?

Decyzję tą podejmujemy wspólnie wraz z pacjentem, w zależności od tego czy wcześniej ustalony przez nas cel psychoterapii lub wizyt domowych został zrealizowany.

Warszawa 00-683, ul. Marszałkowska 83/58