PSYCHOTERAPIA DLA PAR

Terapia par

Dla kogo przeznaczona jest terapia par?

Terapia par przeznaczona jest dla par i małżeństw, które z różnego powodu zmagają się z kryzysem w swoim związku. Kryzys ten może się wiązać np. ze zdradą ze strony jednego z partnerów. Może być również tak, że z jakiś nie do końca jasnych i uświadomionych powodów para stale się kłóci. Terapia par służyć będzie dotarciu do przyczyn trudności, przepracowaniu ich i tym samym redukcji zgłaszanych przez parę trudności. Podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej, tak i tutaj będziemy odnosić się w rozmowach do teraźniejszości jak i przeszłości. Różnego rodzaju wzorce funkcjonowania wyniesione z rodziny pochodzenia przez danego partnera będą mieć odbicie w tworzonej przez niego relacji. Uświadomienie obojgu partnerom istnienia tychże wzorców pozwoli na ułatwienie komunikacji pomiędzy nimi.

Konsultacje/spotkania konsultacyjne

Spotkania te będą służyć zebraniu informacji na temat występujących trudności pomiędzy partnerami oraz celów, jakie chcieli by osiągnąć. W czasie konsultacji będę chciał poznać potrzeby obojga partnerów oraz oczekiwań wobec terapii. Przyjrzę się również aktualnemu funkcjonowaniu pary oraz zbadam ich wzorce płynące z rodzin pochodzenia. Etap konsultacyjny, poprzedzający sam proces psychoterapeutyczny trwa ok. 3-5 spotkań. Każde spotkanie trwa 50 minut.

Częstotliwość spotkań

Częstotliwość spotkań ustalam wraz z parą po zakończonym procesie konsultacyjnym. Najczęściej są to spotkania w wymiarze jednego spotkania w tygodniu. Każde spotkanie trwa 50 minut.

Kosz konsultacji i sesji

Koszt konsultacji i sesji terapii par to 150 zł

Proces terapii par

Proces terapii par rozpoczyna się po ustaleniu celów i zasad prowadzonej terapii. Będzie służyć realizacji założonych celów przez parę i terapeutę oraz poprawę satysfakcji w zakresie funkcjonowania w związku danej pary

Jak długo trwa terapia par?

Tak jak w przypadku terapii indywidualnej tak i w przypadku terapii par trudno określić jak długo będzie ona trwała. Długość trwania takiego procesu zależy od różnych czynników, m.in. od charakteru trudności z jakim zgłasza się para. Czasami, by osiągnąć trwały efekt wystarczy kilkanaście spotkań z terapeutą, czasami jednak są to dłuższe procesy.

Kto ustala, kiedy kończy się terapia par?

Decyzję taką podejmujemy wspólnie z parą. Odnosimy się przy tym do stopnia realizacji wcześniej założonych celów. Jeśli uznamy, że cel został zrealizowany to jest to wówczas sygnał, że terapię można zakończyć.

Świdnica, ul. Bystrzycka 24

Wrocław, ul. Obornicka 77k/1b (poniedziałki)

Wrocław, ul. Obornicka 77j/1b (piątki)