PSYCHOTERAPIA DLA PAR

Terapia par

Dla kogo przeznaczona jest terapia par?

Terapia par przeznaczona jest dla par i małżeństw, które z różnego powodu zmagają się z kryzysem w swoim związku. Kryzys ten może się wiązać np. ze zdradą ze strony jednego z partnerów. Może być również tak, że z jakiś nie do końca jasnych i uświadomionych powodów para stale się kłóci. Terapia par służyć będzie dotarciu do przyczyn trudności, przepracowaniu ich i tym samym redukcji zgłaszanych przez parę trudności. Podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej, tak i tutaj będziemy odnosić się w rozmowach do teraźniejszości jak i przeszłości. Różnego rodzaju wzorce funkcjonowania wyniesione z rodziny pochodzenia przez danego partnera będą mieć odbicie w tworzonej przez niego relacji. Uświadomienie obojgu partnerom istnienia tychże wzorców pozwoli na ułatwienie komunikacji pomiędzy nimi.

Konsultacje/spotkania konsultacyjne

Spotkania te będą służyć zebraniu informacji na temat występujących trudności pomiędzy partnerami oraz celów, jakie chcieli by osiągnąć. W czasie konsultacji będę chciał poznać potrzeby obojga partnerów oraz oczekiwań wobec terapii. Przyjrzę się również aktualnemu funkcjonowaniu pary oraz zbadam ich wzorce płynące z rodzin pochodzenia. Etap konsultacyjny, poprzedzający sam proces psychoterapeutyczny trwa ok. 3-5 spotkań. Każde spotkanie trwa 50 minut.

Częstotliwość spotkań

Częstotliwość spotkań ustalam wraz z parą po zakończonym procesie konsultacyjnym. Najczęściej są to spotkania w wymiarze jednego spotkania w tygodniu. Każde spotkanie trwa 50 minut.

Kosz konsultacji i sesji

Koszt konsultacji i sesji terapii par to 150 zł

Proces terapii par

Proces terapii par rozpoczyna się po ustaleniu celów i zasad prowadzonej terapii. Będzie służyć realizacji założonych celów przez parę i terapeutę oraz poprawę satysfakcji w zakresie funkcjonowania w związku danej pary

Jak długo trwa terapia par?

Tak jak w przypadku terapii indywidualnej tak i w przypadku terapii par trudno określić jak długo będzie ona trwała. Długość trwania takiego procesu zależy od różnych czynników, m.in. od charakteru trudności z jakim zgłasza się para. Czasami, by osiągnąć trwały efekt wystarczy kilkanaście spotkań z terapeutą, czasami jednak są to dłuższe procesy.

Kto ustala, kiedy kończy się terapia par?

Decyzję taką podejmujemy wspólnie z parą. Odnosimy się przy tym do stopnia realizacji wcześniej założonych celów. Jeśli uznamy, że cel został zrealizowany to jest to wówczas sygnał, że terapię można zakończyć.

Warszawa 00-683, ul. Marszałkowska 83/58