Terapia online jako alternatywna forma psychoterapii

Od kilku tygodni żyjemy w trudnym czasie. W okresie walki z koronawirusem COVID-19, pozbawiającym nas wielu możliwości. Możliwości normalnego funkcjonowania społecznego, kulturalnego czy też zawodowego. Pozbawiającego nas możliwości zwykłego kontaktu z drugim człowiekiem.

Zalecenia WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) związane z ograniczeniem kontaktów międzyludzkich powodują zmiany w funkcjonowaniu zawodowym wielu osób. Podobnie jest też w przypadku psychoterapeutów. Aktualnie wiele osób prowadzących psychoterapię przeniosła swoją działalność w świat wirtualny, pomagając zdalnie swoim pacjentom. Tego typu sytuacja może wzbudzać różne wątpliwości i obawy, zwłaszcza wtedy, gdy jako pacjenci przychodziliśmy do tej pory do gabinetu terapeuty. Sesji telefoniczna lub wideorozmowa może być dla niektórych krępująca, szczególnie na początku zdalnego kontaktu.

Jakie są istotne różnice w obu typach kontaktów? Co często wzbudza lęk i zagrożenie wobec terapii online?

W sytuacji, gdy pacjent wraz z terapeutą przebywają w jednym gabinecie, to zarówno jedna jak i druga strona kontaktu ma większe poczucie kontroli. Ponadto, kontakt online lub telefoniczny nieodzownie narażony jest na różne czynniki zakłócające, np. brak zasięgu, problemy z połączeniem internetowym czy też rozładowaną baterią telefoniczną. Z pewnością może być to istotny dystraktor, utrudniający zrozumienie drugiej strony dialogu. Zdarzyć się może również, że zakłócenia mogą dotyczyć przetwarzania dźwięku. Przykładowo, przez całą sesje jedna lub obie strony kontaktu bardzo słabo się słyszą. Taka sytuacja wymagałaby od nich zaangażowania dodatkowych zasobów koncentracji uwagi. Kolejnym czynnikiem jest wzajemne reagowanie na siebie pacjenta i terapeuty. W gabinecie łatwiej o zaobserwowanie pewnych czynników (np. mowa ciała), które mogą być istotne w procesie psychoterapii.

Warto jednak podkreślić kilka kluczowych podobieństw pomiędzy prowadzeniem terapii w gabinecie a terapią online. W obu przypadkach mamy do czynienia z dwójką ludzi, gdzie jedna osoba stara się pomóc drugiej. Ponadto, w obu przypadkach sposobem na pomoc drugiemu człowiekowi jest….rozmowa. I choć tego typu dialog odbywa się za pośrednictwem narzędzi służących do wideokomunikacji to jednak, koniec końców jest to rozmowa między dwójką ludzi.

Jakie są zalety terapii online?

Jeśli chodzi o zalety terapii online to może ona być pomocna  w przypadku osób, które mają trudności z dotarciem do gabinetu psychoterapeuty. Przykładowo, mam tu na myśli osoby zmagające się z niepełnosprawnością czy też osoby, które w pobliżu miejsca swojego zamieszkania nie mają dostępu do psychoterapeuty pracującego stacjonarnie. Inną zaletą jest ta, związana z aktualną sytuacją społeczną. W momencie, gdy nie ma możliwości, by terapia odbywała się w gabinecie, ze względu na panującą epidemię, terapia online stanowi alternatywę dla terapii w realnym gabinecie.

Terapia online – czy to terapia? Czym właściwie jest? Jak może pomóc?

Aktualnie terapia online jest różnie rozumiana i różnie traktowana przez psychoterapeutów. W dużej mierze wpływ na jej odbiór i rozumienie ma nurt psychoterapeutyczny, w jakim kształcił się dany psychoterapeuta. Odnosząc się do swojego własnego rozumienia tej alternatywnej formy terapii, powrócę jeszcze do swoich wcześniejszych słów. Tak jak napisałem, tym co łączy terapię online i psychoterapię w gabinecie jest rozmowa mająca pomóc drugiemu człowiekowi. W związku z tym wychodzę z założenia, że nic nie stoi na przeszkodzie, by poprzez rozmowę online poznać trudności danego pacjenta i ustalić cele przyszłej, potencjalnej terapii. Uważam, że tego typu kontakt online może przyjmować różne formy pomocy psychologicznej.

Po pierwsze, może mieć on charakter konsultacji służących poznaniu istoty problemu danej osoby i zaplanowaniu dalszych działań terapeutycznych. Ponadto mogą to być spotkania online o charakterze poradnictwa lub też wsparcia psychologicznego, odbywające się np. dwa razy w miesiącu. Oprócz tego, mogą to być sesje terapii online, które w danym momencie nie mogą odbywać się w gabinecie psychoterapeuty, ale w przypadku, gdy pozwoli na to sytuacja zostaną one tam przeniesione. Poza tym mogą to być sesje terapii online, odbywające się raz w tygodniu lub częściej, służące realizacji wcześniej określonego celu terapeutycznego.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną prowadzę aktualnie terapię tylko online, aż do momentu odwołania społecznej kwarantanny. Udzielam pomocy online osobom dorosłym i pacjentom młodzieżowym, nie pracuję jednak online z dziećmi oraz z parami. Udzielam konsultacji za pomocą komunikatorów takich jak Skype, WhatsApp oraz konsultacji telefonicznych.

Na koniec, chciałbym Państwu życzyć dużo zdrowia i spokoju ducha w tym trudnym dla naszego społeczeństwa czasie.

Zapraszam do kontaktu (link).

Polecam również: