Psycholog, psychoterapia, psychoterapeuta. Odnoszę wrażenie, że w dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy tego typu pojęcia. Wydaje mi się również, że z większą odwagą siegamy po pomoc oferowaną przez specjalistów. W przeszłości korzystanie z pomocy psychologicznej czy też z psychoterapii utożsamiane było z chorobą psychiczną i naznaczone było dużym ryzykiem stygmatyzacji społecznej. Obecnie trend ten zmienia się w naszym kraju, jednak czy aby na pewno?

 

Psycholog Świdnica – obawy dotyczące wizyty

 

Wyobraźmy sobie pierwsze spotkanie z psychologiem. Z pewnością, dla wielu z nas może to nie być łatwa sytuacja. Sytuacja ta, może bowiem rodzić szereg obaw, dotyczących m.in. naszej oceny ze strony psychologa. Ponadto możemy poczuć się skrępowani opowiadając o różnych, często trudnych doświadczeniach życiowych. Jest to sytuacja szczególna, być może po raz pierwszy w życiu opowiadamy o tego typu doświadczeniach. Obcej osobie.
Lęk i obawy odnośnie reakcji psychologa czy też psychoterapeuty na naszą osobę może zniechęcić nas do skorzystania z tego typu pomocy. Jednak – czy aby na pewno warto wtedy zrezygnować z możliwości otrzymania pomocy?

Musze podkreślić, że ta pierwsza wizyta bywa najtrudniejsza, dlatego, że po raz pierwszy spotykamy się z psychoterapeutą – osobą, która ma nam pomóc. Z czasem coraz bardziej ta osoba przestaje być dla nas obca i łatwiej nam mówić o swoich trudnosciach podczas psychoterapii. Po prostu, jak każda relacja, również i relacja psychoterapeutyczna wymaga nieco czasu, by ją zbudować, a co za tym idzie – by rozwiązywać swoje problemy.

 

Psycholog Świdnica – kim jest psycholog? Kim jest psychoterapeuta?

 

Warto poświęcić chwię na to, by odpowiedzieć sobie na pytanie – czym tak naprawdę zajmuje się psycholog a czym psychoterapeuta?

Psycholog to osoba, która ukończyła odpowiednie studia psychologiczne potwierdzone dokumentami (dyplom magistra psychologii). Zajmuje się udzielaniem różnego rodzaju pomocy psychologicznej oraz przeprowadzeniem diagnoz psychologicznych (np. diagnozy osobowości czy też intelektu). Pomoc psychologiczna może przyjmować różne formy. Chociażby formę porad psychologicznych służących rozwiązaniem i zniesieniem jakiejś konkretnej przeszkody z życia danej osoby. Porada służyć może także wsparciu psychologicznemu, czyli wzmacnianiu psychiki w kontekście radzenia sobie z różnego rodzaju trudnościami. Porada psychologiczna skupia się bardziej na wzmacnianiu mocnych stron danej osoby niż na pokonywaniu zaburzeń.
Ponadto psycholog może pomagać danej osobie diagnozując i wsperając jej funkcjonowanie poznawcze poprzez przeprowadzanie testów i treningów funkcji poznawczych. Prowadzi również warsztaty mające na celu rozwój nowych umiejętności, np. zajęcia edukacyjno-informacyjne dla młodzieży.

Psychoterapeuta to osoba ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w ramach tzw. szkoły psychoterapii. Zajmuje się on rozpoznawaniem i leczeniem różnego rodzaju zaburzeń i trudności związanych m.in. z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami zachowania czy też z zaburzeniami nastroju.
W naszym ośrodku prowadzimy psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Na początku spotykamy się na kilku spotkaniach konsultacyjnych, które mają służyć ustaleniu istoty trudności danej osoby oraz celu psychoterapii. Ponadto ustalamy wspólnie z pacjentem zasady naszych spotkań psychoterapeutycznych.

 

Psycholog Świdnica – komu pomagamy? Z kim pracujemy?

 

W naszym ośrodku pracujemy głównie z osobami dorosłymi w ramach psychoterapii indywidualnej oraz z dziećmi i młodzieżą. Praca z młodzieżą i z osobami dorosłymi nieco się różni, o czym za chwilę opowiem w kilku słowach.

Jeśli chodzi o pracę z osobami dorosłymi, to wówczas pracujemy indywidualnie z jedną osobą, która się do nas zgłasza. Po spotkaniach konsultacyjnych (zazwyczaj 3-5 spotkań) ustalamy cel i zasady dalszej psychoterapii. Zasady te obejmują głównie kwestie związane z ustalaniem ram czasowych psychoterapii, odwoływaniem sesji psychoterapii oraz  kończenia procesu psychoterapii.

Nieco inaczej jest w przypadku dzieci i młodzieży. Wówczas, w proces psychoterapii zaangażowani są również rodzice naszych młodych pacjentów. Podczas konsultacji diagnostycznych rozmawiamy również z rodzicami. Ważne jest dla nas, by poznać ich perspektywę związaną z problemem dziecka. Ponadto, podczas procesu psychoterapii spotykamy się od czasu do czasu z rodzicami, by dowiedzieć się czy nastapiły w opinii rodziców jakieś zmiany dotyczące funckjonowania dziecka. Takie spotkania służą również temu, by udzielić rodzicom ewentualnego wsparcia w kontekście trudności, jakie dzieją się z ich dzieckiem.

Pomagamy osobom, które zmagają się z różnego rodzaju problemami. Czesto mają one swoje pokłosie w trudnościach natury osobowościowej. Mówimy wówczas o zaburzeniach osobowości czyli usztywnionych, nieprzystosowawczych wzorcach zachowań, które są źródłem cierpienia psychicznego dla danej osoby. Z zaburzeniami osobowości mogą się wiązać zaburzenia nastroju czyli np. depresja. Depresja jest rodzajem zaburzeń emocji i nastroju charakteryzującym się przewlekłym, obniżonym nastrojem, brakiem energi (anergią), brakiem radości (anhedonią), negatywnym postrzeganiem własnej osoby i często – myślami samobójczymi. Ponadto pomagamy w przezwyciężaniu zaburzeń lękowych czy też trudności w relacjach.

 

Psycholog Świdnica – psycholog dla młodzieży

 

Relacje to szczególnie ważny obszar dla nastolatków. Wchodząc w okres adolescencji relacje rówieśnicze stają się głównym punktem odniesienia w życiu młodzieży. W związku z tym młodzież może borykać się ze sporym cierpieniem w przypadku braku bliskich relacji lub występujących w nich trudnościach.

Pomagając młodziezy w funkcjonowaniu w relacjach rówieśniczych proponujemy jej jedną z dwóch form pomocy – psychoterapię indywidualną lub udział w rozwojowej grupie socjoterapeutycznej.

 

Czym jest grupa socjoterapeutyczna?

 

Tego typu grupa ma charakter mieszany (damsko-męski) i liczy zazwyczaj do 10 osób. Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu, najczęściej trwają ok. 2 godzin zegarowy i są prowadzone przez jedną lub dwie osoby. Grupa socjoterapeutyczna może pełnić różnorodne funkcje i cele. Przede wszystkim dany uczestnik grupy ma szansę nabyć nowych umiejętności, ułatwiających mu kontakt z grupą rówieśniczą i zawieranie bliskich i satysfakcjonujących relacji w „świecie rzeczywistym” poza grupą.

Oprócz terapii indywidualnej i prowadzeniu grup rozwojowych prowadzimy również warsztaty profilaktyczne w szkołach średnich. Są one poświęcone tematom i problematyce bliskiej okresu dojrzewania, takim jak profilaktyka uzależnień, profilaktyka cyberprzemocy, agresji czy też depresji.

 

Psycholog Świdnica – gdzie nas znaleźć? Jak się skontaktować?

 

Nasz ośrodek znajduje się w Świdnicy przy ul. Bystrzyckiej 24. Swoją pomoc oferujemy nie tylko mieszkańcom Świdnicy, ale też innych, okolicznych miejscowości (np. Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Świebodzic, Sobótki czy też Jaworzyny Śląskiej). Jeśli zmagacie się z jakąś trudnością natury psychologicznej lub martwi Was pogorszone samopoczucie i funkcjonowanie Waszego dziecka to być może warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Możecie się do nas umówić dzwoniąc bezpośrednio pod nr telefonu 607 533 244 (Piotr Furman) lub 663 363 121 (Piotr Kopko).

Zapraszamy!