Bliskie relacje – dlaczego bywają tak trudne?

 

Żyjemy w specyficznych czasach. Z jednej strony jesteśmy otoczeni rozwijającą się technologią, która umożliwia nam szybką i łatwą komunikację. Z drugiej zaś często trudno jest nam wchodzić w bliskie relacje. Dlaczego tak się dzieje?

 

Doświadczenia czerpane z rodziny pochodzenia

 

Każdy z nas, przez całe swoje życie nabiera pewnego rodzaju bagaży doświadczeń. Dla niektórych osób będą to doświadczenia bardziej budujące, dla innych mniej. Pierwotnym źródłem bliskich relacji dla każdego człowieka są relacje z rodziną pochodzenia. Właśnie w rodzinie kształtuje się wzorzec wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Bywa tak, że osoby, które doświadczały w rodzinie pochodzenia ciepła, wsparcia i miłości będą łatwiej zawierać bliskie relacje niż te osoby, które nie doświadczyły tylu pozytywnych uczuć. Dorastając w poczuciu wsparcia i zaufania będziemy nieświadomie oczekiwać, że w budowanych przez nas przyszłych relacjach doświadczymy podobnych odczuć. Jeśli czujemy się nieważni dla swojej rodziny to możemy mieć obawę, iż podobnie będzie w naszych przyszłych związkach. Często takie osoby doszukują się przejawów braku akceptacji czy też odrzucenia ze strony swojego potencjalnego partnera.

 

Wzorzec relacji damsko-męskiej

 

Wpływ na kształtowanie bliskich relacji w przyszłości przez daną osobę ma charakter relacji, jaki panował pomiędzy rodzicami tejże osoby. Będąc członkiem swojej rodziny dziecko ma możliwość obserwowania interakcji zachodzących pomiędzy rodzicami. W ten sposób uczy się pewnego wzorca relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną. Tego typu wzorzec jest dla danej osoby znany, a co za tym idzie bezpieczny. W związku z powyższym może ona nieświadomie powielać go w swoich przyszłych relacjach. Przykładowo, córka ojca stosującego przemoc wobec matki sama może związać się z przemocowym mężczyzną. Może być też zgoła odwrotnie. Bywa tak, iż taka osoba będzie unikać zaangażowania się w bliskie relacje ze względu na obawę przed powieleniem wzorca relacji damsko-męskich panujących w jej rodzinie pochodzenia.

 

Bliskie relacje a rozwój komunikacji

 

W dzisiejszych czasach ludzie mają szeroką możliwość rozwoju sieci nowych relacji i zależności. Różnego rodzaju portale społecznościowe czy też randkowe umożliwiają nam poznawanie wielu osób i szybkie nawiązywanie relacji. Poznawanie ludzi nigdy nie wydawało się tak proste jak w XXI wieku. Jednak czy tak naprawdę nowoczesna technologia stanowi ułatwienie w nawiązywaniu relacji?

Odpowiedź brzmi – to zależy. Z jednej strony mamy możliwość nawiązywania kontaktu jednocześnie z kilkoma osobami poprzez portal randkowy. Próbujemy siebie w kilku relacjach zastanawiając się, która relacja byłaby dla nas najbardziej odpowiednia. W czym może być problem? Mianowicie w tym, że np. osoba, która do tej pory zmagała się z różnego rodzaju trudnościami związanymi z poprzednimi relacjami nadal niesie ze sobą pewien bagaż doświadczeń. I być może to właśnie te doświadczenia mogą danej osobie utrudniać zaangażowanie się w bliską relację z inną osobą. Reasumując, różnego rodzaju portale randkowe mogą pomóc w utworzeniu bliskiej relacji. Jednak czasami bywa tak, że wcześniejsze doświadczenia mogą w znacznym stopniu utrudnić jej utworzenie.

 

O jakie doświadczenia chodzi? Dlaczego tak się dzieje?

 

Jak zostało wspomniane na początku tego artykułu istotne są trzy aspekty: wzorzec relacji damsko-męskiej, jaki dana osoba mogła zaobserwować pomiędzy swoimi rodzicami, relacje z rodziną pochodzenia, a także późniejsze doświadczenia w zawieranych przez siebie relacjach. Np. mężczyzna obserwujący relacje rodziców, gdzie ojciec jest stale dewaluowany przez swoją żonę może w przyszłości mieć trudność z zawieraniem bliskich relacji z kobietami w obawie, że podobnie jak swój ojciec będzie traktowany przez swą wybrankę. Nieco podobnie może być w sytuacji, w której ojciec jest bardzo dominujący w stosunku do swojej partnerki. Córka takiej pary może odczuwać lęk, że podobnie jak jej matka zostanie zdominowana przez partnera.

Wpływ na nasze relacje mają też wcześniejsze związki, w których byliśmy. Bywa tak, że ktoś został zdradzony przez poprzedniego partnera. Tworząc nową, bliską relacje, obawy, że podobna sytuacja powtórzy się w nowym związku nabierają na sile. Może być wówczas bardzo trudno poradzić sobie z lękiem związanym z tym, że po raz kolejny poczujemy się oszukani i wykorzystani przez bliską nam osobę.

 

Kiedy przydatna jest pomoc psychoterapeuty?

 

W przypadku, gdy dana osoba bezskutecznie próbuje nawiązywać kolejne, bliskie relacje warto zastanowić się nad pomocą specjalisty. Sytuacja, w której występuje trudność z zaspokojeniem jakiejś potrzeby, w tym przypadku potrzeby bliskości stanowić może źródło cierpienia. Psychoterapia jest procesem, który poprzez relację psychoterapeutyczną pozwala przyjrzeć się danemu problemowi i pomaga go przepracować. Być może to, co odgrywa się w życiu danej osoby próbującej nawiązać kolejną bliską relacje z mężczyzną lub kobietą odegra się w gabinecie terapeuty lub terapeutki. Poprzez relację psychoterapeutyczną dana osoba może łatwiej zrozumieć co dzieje się z nią w sytuacji rozwoju emocjonalnej bliskości w relacji.

 

Zapraszam do kontaktu (link).